När det är över, eller alternativ vid avlivning

Två hästar har vi i stallet varit tvungna att skicka vidare till de evigt gröna ängarna:

Luke

och Winston

 Image

När man kommer till punkten att det inte finns några alternativ för liv så återstår beslutet om hur hästen ska avlivas. I dag i Sverige har vi egentligen bara fyra alternativ:

1. Lämna hästen för slakt till något av de slakterier som tar emot hästar. I dag är det ett litet antal hästar som lämnas till slakterier. Hästen kommer efter sin död att ingå i livsmedelskedjan.

2. Svensk Lantbrukstjänst, eller i dagligt tal “Nödslakten” som kommer hem till respektive gård och kan antingen sköta både avlivningen av djuret (bultpistol och snitt) och/eller hämta upp kroppen om hästen redan innan avlivats med hjälp av veterinär eller dött av andra orsaker. Hämtas hästen av Svensk Lantbrukstjänst blir den till en produkt som kallas Biomal. Detta används sedan som förbränningsmaterial på energianläggningar. 2011 hämtade Svensk Lantbrukstjänst 6300 hästar.

3. Avlivning med hjälp av veterinär och sedan begravning. Vilket innebär att hästen grävs ner efter det att länsstyrelsen gett tillstånd och kommunen godkänt platsen.Graven ska täckas med minst 1,5 meter jord och vara ca 3 meter djup för att bli godkänd. 2011 beviljades 1122 stycken hästbegravningar i Sverige.

4. Avlivning och sedan kremering. Hästägare kan välja på enskild kremering eller tillsammans med andra hästar. Väljer man enskild kremering kan man få askan efter hästen. Det finns bara två anläggningar för hästkremationer i Sverige än; Statens Veterinärmedicinska Anstalt i Uppsala och Hästkrematoriet i Munka-Ljungby i Skåne.2011 kremerades ca 1600 hästar i Sverige.

 

Jag valde att ta bort Luke med hjälp av Svensk Lantbrukstjänst efter att vi gett honom lugnande medel på morgonen. En kompis höll i grimskaftet när han togs bort och bilen åkte iväg med kroppen en halvtimme senare. Det kändes som ett bra alternativ för oss. 

Winston kördes till slakteriet tidigt på morgonen när allt var lugnt där, inga djur hade slaktats den dagen. Ägaren överlämnade hästen precis innan den avlivades (på samma sätt som nödslakten med bultpistol och snitt) och en halv minut efter att hon lämnat över grimskaftet till mannen så hördes skottet. Winston var lugn in i det sista. Det kändes som ett bra alternativ för dem. 

Min poäng är att hästägare måste få välja själva hur deras djur ska få sluta sina dagar. Det viktigaste är att se till att djuren, in i det sista, behandlas på ett respektfullt sätt.