Blind och döv men rider ändå

Hade ni vågat rida om ni varken sett eller hört? Jag vet inte om jag hade vågat mig upp på en häst utan syn eller hörsel.

 

Hippson rapporterade en nyhet den 25 mars om Marita Rantanen som har en sjukdom vilken gör att hon succesivt blir både blind och döv.

Ändå rider Marita!

Med hjälp av en sändare med vibrationer kan hennes tränare kommunicera med henne.

 

Marita ingår i ett forskningsprojekt vid Örebro universietet som heter Ready Ride där ett par ryttare med funktionshinder ingår.

 

Ni kan läsa mer om det hos Svenska Ridsportförbundet.

 

Det är fantastiskt när det forskas fram hjälpmedel som gör att fler och fler kan stanna kvar inom hästsporten trots kroppsliga problem.

Bild från Svenska Ridsportförbundet

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s