Hästen 2 miljoner år äldre än vad som tidigare ansetts

Hästen är mycket äldre än vad tidigare ansetts. Ett fynd av ett fossiliserat benfragment av en föregångare till dagens hästar har hittats i Kanada. Fyndet dateras till mellan 5-700000 år sedan.

_68392827_horseskullPhoto from BBC News “Late pleicstocene Horse skulle, Equus lambei from Klondike region, Yukon.”

Eftersom benet legat nedfruset i isen under nästan all denna tid så kunde forskarna tillvarata biologiskt material. Dr Ludovic Orlando från Köpenhamns Universitet beslöt att se om DNA-analyser kunde göras. Det fungerade och utifrån analyserna kunde det bestämmas att benfragmentet härstammade från en hingst. 

Än mer fantastiskt var att forskarna genom DNA-analyser kunde rekonstruera utvecklingen av Equus genen, vilken även inkluderar den moderna hästen.

Det kunde konstateras att hingsten från Kanada var en släkting till dagens moderna häst. Genom att sedan kalkylera hur fort evolutionen framskridit inom olika Equussläkten, där även Zebra och Åsna ingår, så var det möjligt att spåra en gemensam föregångare till dagens hästdjur vilken ska ha levt mellan 4-4,5 miljoner år sedan.

Det är dubbelt så länge sedan som man tidigare uppskattat!

Spännande fortsatt forskning inom området är att vänta eftersom hästens arvsmassa nu till viss del är kartlagd, vilket innebär att det är möjligt att göra olika analyser om vilka gener som styr olika drag hos hästar, t.ex. hos kapplöpnings- eller hopphästar.

Professor Willerslev säger till BBC news att “Even if you look at the Przewalski horse, which has a divergence time of only about 50,000 years ago… and compare it to the domestic horse, you can already see differences. I would definitely say it would not look like a horse as we know it… but we would expect it to be a one-toed horse.” 

Den moderna hästens föregångare har därmed inte sett ut som en häst som vi idag är vana att se, men forskarna anser i alla fall att den var entåig.

Studien är publicerad i sin helhet i Journal Nature 2013.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s