Fång – hovbenssänkning och samarbete

Video av hovbenssänkning vid fång filmat under en månads tid av Universitetet i Pennsylvania.

 

Fång är inte att leka med!

Förra året drabbades min fjording/nordsvensk valack av fång. I våras var det Shetlandsponnyn Sigges tur. Om man som jag främst har hållt på med varmblod och ridhästar modell slimmade, så var detta en ny verklighet. Och en väldigt tråkig sådan.

Resultatet var en halt häst och lång vila. Därefter sparsamt med mat, små sommarhagar utan alltför mycket gräs och täta besök av hovslagaren. Tråkig hästhållning helt enkelt. Nu mår de båda bra men sjukdomen är otäck och ger hästägare en ständig oro att kanske är det för mycket gräs (även om det mest är sand i hagarna) och kanske kommer en fångattack att förkorta livet på dem.

I oktober 2011 hölls en intressant konferens i ämnet som du kan läsa om här. En konferens som gick ut på att de flesta är överens om att samarbetet mellan veterinär-hovslagare och hästägare är helt avgörande för hur lyckat resultatet blir när fånghästar behandlas. Ändå utbildas veterinärer, hovslagare och hästägare var för sig. Följande citat får illustrera problemet:

Imagine having dinner in a fine restaurant and being served by a waiter who had never looked over the chef’s shoulder to see what the specials that day looked like or what was in them. Imagine a wine steward who only recommended wines she or he would like to taste that night, with no regard to what you have ordered for dinner.  And what about the chef–what if he or she never sets foot in the dining room?

You’d have a pretty dysfunctional meal ahead of you–if you were ever served at all.

And that’s pretty much what many horses can expect to experience when and if they have the misfortune to suffer from laminitis.” (blogs.equisearch.com)

Tre olika konferenser under samma tak. Tre konferenser som bjuder in veterinärer, hovslagare och hästägare/aktiva är en strålande idé för att skapa starka länkar mellan de tre kategorierna av människor som är helt avgörande för hästens tillfrisknande. En idé som vi med fånghästar verkligen skulle ha nytta av.

Mig veterligt har det inte genomförts någon liknande konferens i Sverige…ännu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s