Att våga

Ibland måste man våga göra saker man inte själv trodde man skulle våga.

Annars är man bara en liten lort…

Andra gånger måste man våga göra saker för att hela ens väsen skriker om orättvisor och tystnad.

I vissa fall är man medskyldig om man inte agerar.

Ibland får man helt enkelt inte vara tyst!

Så startas ännu en blogg i it-djungeln.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s