Att våga

Ibland måste man våga göra saker man inte själv trodde man skulle våga.

Annars är man bara en liten lort…

Andra gånger måste man våga göra saker för att hela ens väsen skriker om orättvisor och tystnad.

I vissa fall är man medskyldig om man inte agerar.

Ibland får man helt enkelt inte vara tyst!

Så startas ännu en blogg i it-djungeln.